Dve percentá pre klub motýlik (1)

Vážené dámy a páni,

dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o venovanie 2% z Vašich daní pre náš Klub Motýlik pri Lige proti reumatizmu na Slovensku.
Členovia nášho Klubu Motýlik (ochorenie postihuje na 90% ženy, výnimočne mužov) trpia na ťažkú, nevyliečiteľnú autoimunitnú chorobu – systémový lupus (SLE).

Lupus môže postihnúť svojou deštrukčnou silou všetky orgány v tele a niekedy sa prejavuje aj postihnutím pokožky rôznymi zápalmi, veľmi často na tvári v podobe začervenania v podobe motýľa.

To inšpirovalo pacientky Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, aby v roku 2004 založili pri Lige proti reumatizmu na Slovensku pacientsku organizáciu s pomenovaním Klub Motýlik.

Poslaním Ligy proti reumatizmu – Klubu Motýlik je od jeho počiatku najmä vzájomná pomoc a poradenstvo pri rozličných ťažkostiach a životných situáciách, v ktorých sa pacienti s týmto ochorením ocitnú.
Dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o podporu činnosti nášho Klubu Motýlik formou poskytnutia 2% z Vašej dane.
Sme nezisková organizácia, ktorá je prevádzkovaná len z dobrovoľných darov.

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik nájdete na stránke Notárskej komory SR v zozname príjemcov registrovaných v roku 2018 – tu.

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik:
Názov: Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik
Adresa: Slatinská 8, 821 07  Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420014
Číslo účtu: 3047315556/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
IBAN: SK44 0200 0000 0030 4731 5556

Vyhlásenie o poskytnutí 2% TU.

Ak sa rozhodnete nás podporiť, uvítame, ak nám poskytnete o tom informáciu, aby sme Vás mohli zaradiť do zoznamu našich sympatizantov a podporovateľov.

 

Ako poukázať 2% z daní

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.