dedičnosť

Samotný lupus nie je dedičný, neprenáša sa z rodičov na potomstvo. Evidujú sa len ojedinelé prípady rodinného výskytu, majú ho dve sestry alebo matka a dcéra. Dedí sa totiž určitá náchylnosť na lupus alebo vznik iných autoimunitných ochorení. Najčastejšie sa zisťuje vyšší výskyt pacientov s minimálnym lupusom alebo prítomnosť niektorého lupusového príznaku. Okrem toho sa u príbuzných v krvi vyskytujú rozličné protilátky typické pre lupus bez toho, aby tieto osoby mali klinické prejavy lupusu.

Žiadne testy vám dopredu nepovedia, či vaše dieťa bude trpieť týmto istým ochorením ako vy. Dieťatko získava gény aj od svojho otca, preto je veľká pravdepodobnosť, že ochorenie nezdedí. Väčšina bábätiek, ktoré sa narodia matkám s lupusom, netrpí v budúcnosti týmto ochorením.

Zaujímavosť: Zistilo sa, že výskyt mnohých chorôb sa spája s určitými genetickými znakmi zakódovanými v systéme HLA. Ukázalo sa, že i lupus štatisticky súvisí so znakmi HLA systému, konkrétne HLA B8 a DR3. Na šiestom chromozóme sídli i znak pre tvorbu krvnej bielkoviny, ktorá sa nazýva komplement. Asi u 80% pacientiek s lupusom chýba genetický znak pre vývoj zložky komplementu nazývanej C4. Komplement je v ľudskom organizme súčasťou ochranného mechanizmu proti baktériám a vírusom. Dôvod, prečo sa pri lupuse vyskytujú nízke hladiny týchto bielkovín, je zložitý, ale v klinickej praxi sú rýchlo klesajúce hladiny komplementu signálom vzplanutia choroby alebo predzvesťou jej vzplanutia.

 

Zdroj: Čo by sme mali vedieť o lupuse, G. Hughes; Môj život s lupusom, J. Lukáč