• Sledovanie noviniek na zahraničných portáloch, zabezpečenie ich prekladu a šírenie informácií pomocou webovej stránky
 • Príprava VČS s prednáškou /v prípade obmedzení zabezpečíme cez internet/
 • Svojpomocne pripravíme sériu webinárov „Život s lupusom“
 • Účasť na akciách LPRe SR
 • Účasť na konferenciách organizovaných EULAR PARE a YoungPARE
 • Spolupráca  s LUPUS EUROPE /príprava konferencie v Bratislave/
 • Spolupráca so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb
 • Operatívne stretnutia výboru a členov – riešenie aktuálnych problémov /cez Skype/
 • Návštevy kultúrnych podujatí členmi a sympatizantmi LPRe – KM min. 2x za rok
 • Pohnime sa s reumou – spolupráca s MP Bratislava
 • Rekondičný pobyt
 • Zbierka 2 % z daní FO a PO
 • Získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok, osobnou a email komunikáciou
 • Aktívna propagácia LPRe – KM, nábor nových členiek/členov
 • Prednáškové popoludnie v Košiciach /len v prípade, že situácia s COVID -19 bude úplne bezpečná/