• dodržiavajte pravidelné kontroly u svojho reumatológa
  • zaznamenávajte si, aké máte prejavy lupusu od jednej kontroly k druhej, napr. prostredníctvom „Môjho denníka„, ktorý obdrží každý člen KM
  • dbajte na pravidelné užívanie liekov
  • samovoľne nemeňte dávkovanie
  • neužívajte výživové doplnky a bylinky bez konzultácie s odborníkom
  • nevystavujte sa neprimeranej fyzickej a psychickej záťaži
  • dodržiavajte odporúčania lekára