Dňa 20. 11. 2014 sa konal tematický kurz kontinuálneho vzdelávania (TK VD) Pacient a liek III. Kurz organizuje Lekárska fakulta SZU.

Pacient a liek III bol zameraný na základy farmakoekonomiky a typy farmakologických hodnotení. Ďalšou  témou bola kvalita života, jej meranie a preferencie pacienta  a ich výskum.

Všetky prednášky boli veľmi podnetné a pre orientáciu pacienta v problematike dôležité. Cieľom je, aby sa pacientske organizácie orientovali v daných témach a vedeli, podľa svojich možností, zasahovať do procesu tvorby zákonov v danej problematike.

-jc-