V tejto časti Vás budeme pravidelne informovať o aktivitách OZ LPRe – KM. V archívnej časti si môžete prečítať, akým aktivitám sme sa venovali v minulosti. Dúfam, že sa Vám naša činnosť páči a stanete sa naším členom alebo nás podporíte.

Klub Motýlik navštívil Spišskú Starú Ves

Výročná správa 2022

Klub Motýlik s Nordic Walking paličkami

Ako hodnotíme rok 2020

Plány LPRe – KM na rok 2021

Stručné vyhodnotenie činnosti LPRe – KM za rok 2020

Konferencia Lupus Europe 2020 v oblakoch