Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik ako člen Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH) pravidelne aktualizuje informácie o aktivitách tejto organizácie. V roku 2014 Aliancia ZCH organizovala putovnú výstavu Zriedkavé choroby sú menej zriedkavé ako sa zdá. Výstavu sme podporili aj svojou účasťou v Apollo Business Center v Bratislave.

zp