Od roku 1997 sa pravidelne koná konferencia pre členské štáty EULAR PARE a reprezentantov podobných organizácií, ktorá je hosťovaná každý rok v inej krajine. Tohto roku bolo hostiteľskou krajinou Chorvátsko a chorvátska Liga proti reumatizmu.

Témou konferencie bolo: „Zdravé starnutie s reumatickým alebo muskuloskeletálnym ochorením“.

Slovensko reprezentovali dve účastníčky. Program bol bohatý a  niekedy sme nevedeli, čo si máme skôr vybrať. Dorazili sme vo štvrtok večer a hneď sme mali stretnutie zamerané na našu aktívnu účasť na piatkových a sobotňajších workshopoch.

V piatok ráno o 9:00 sme boli všetci nastúpení v konferenčnej miestnosti, kde nás privítala predsedníčka EULAR PARE, Diana Skingle, potom sme si vypočuli príhovor predsedu Chorvátskej ligy proti reumatizmu a príbeh jeho pacientky (pozn. chorvátsku Ligu vedie reumatológ), Frane Grubisca a Lubice. Čakalo nás ešte niekoľko príhovorov, kým sme sa rozišli na vybrané workshopy.

Klub Kĺbik (KK) sme reprezentovali aktívnou účasťou, formou prezentácie o KK počas workshopu č. 4. – Deti a reumaticko-muskuloskeletálne ochorenie (RMO). Zamerali sme sa na založenie KK, jeho úspechy, jeho výzvy a predstavili sme organizáciu rekondično-integračných pobytov, ktoré sa každoročne pripravujú pre deti s RMO. Táto téma vzbudila veľkú diskusiu medzi účastníkmi, pretože mnoho členských krajín ešte nemá ani len založenú organizáciu orientovanú na detského pacienta.

V poobedňajších hodinách sme ešte raz prezentovali KK, tentokrát pre krajiny, ktoré už majú mládežnícku organizáciu, ale tiež čelia rôznym výzvam. Stanovením troch otázok v počiatočnej fáze príprav na workshop sme účastníkom poskytli priestor na diskusiu. Neučili sme len ostatných, ale aj sami sme našli mnoho zaujímavých informácií, ktoré budeme môcť využiť pri rozvíjaní KK.

V sobotu sme pomáhali pri workshope č. 8 – Young PARE – Od plánu k činnosti: Vytvorenie stratégie pre európsku organizáciu mladých ľudí. Pracovali sme s troma otázkami, ktoré by pomohli Young PARE k vytvoreniu tejto stratégie – Vízia a poslanie Young PARE, Young PARE ako sieť poskytujúca podporu a výmenu skúseností národným organizáciám a integrácia Young PARE do EULAR a PARE. Na tomto projekte pracuje členka KK už od marca. O priebehu tohto projektu ste pravidelne informovaní prostredníctvom Facebooku a webovej stránky.

V sobotu pre nás chorvátska Liga ešte pripravila špeciálnu večeru mimo hotela, kde sme sa mohli viac spoznávať, vytvárať nové priateľstvá a získavať kontakty.

V nedeľu nás čakalo už len neformálne stretnutie s mladými ľuďmi, kde sme preberali konkrétne návrhy na vybudovanie siete národných organizácií pre mladých.

Odchádzali sme vyčerpané, no zároveň plné elánu a nápadov na ďalší rozvoj združenia.

-pb/mh-