Túto kategóriu sme vytvorili preto, aby ste vždy mali aktuálne informácie ohľadom noviniek vo výskume SLE.