Biologická liečba je pomenovanie pre lieky, ktoré nie sú chemickými látkami, ale využívajú látky rôzneho zloženia a mechanizmu účinku živej prírody (bielkoviny), ktoré zasahujú do imunitných a zápalových dejov spôsobujúcich vznik a vývoj liečenej choroby.

Na liečbu lupusu bol vyvinutý špecifický biologický liek. Ide o ľudskú monoklonálnu protilátku, ktorá pôsobí na špecifickú bielkovinu cirkulujúcu v krvi pacientov s lupusom. Táto bielkovina zohráva dôležitú úlohu pri vzniku a vývoji ochorenia a jej blokovaním sa narúša patologický proces v tele, ktorý ochorenie môže spúšťať.

O vhodnosti biologickej liečby pre pacienta rozhoduje reumatológ. Je určená pre pacientov, ktorí majú aktívne ochorenie napriek liečbe. U nich biologická liečba napomáha dosiahnutiu lepšej kontroly ochorenia, zabráneniu rozvoja relapsov, predlžovaniu obdobia remisie a môže viesť k znižovaniu dávky podávaných kortikosteroidov.

Biologická liečba dokáže s lupusom bojovať cielene, zmierňuje zápal, poškodenie orgánov a je dobre tolerovaná. Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú nevoľnosť, hnačka a zvýšená teplota.

 

Zdroj: Môj život s lupusom, doc. MUDr. J. Lukáč