Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o podporu činnosti nášho Klubu Motýlik formou poskytnutia 1%, 2%, 3% z Vašej asignovanej dane.

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik už 18 rokov pomáha pacientom s lupusom a príbuznými chorobami zo skupiny systémových autoimunitných ochorení.

Usilujeme sa zvýšiť povedomie o tomto zriedkavom ochorení, rozširovať svoju členskú základňu, propagovať združenie, rozvíjať aktivity súvisiace s rozvojom združenia, či nadväzovať kontakty a spoluprácu so združeniami na Slovensku ale aj v zahraničí.

Členovia Klubu Motýlik trpia na ťažkú, nevyliečiteľnú autoimunitnú chorobu – systémový lupus (SLE). Lupus môže postihnúť svojou deštrukčnou silou všetky orgány v tele a niekedy sa prejavuje aj postihnutím pokožky rôznymi zápalmi, veľmi často na tvári v podobe začervenania v tvare motýľa. Podrobné informácie nájdete na našej webovej stránke www.klubmotylik.sk.

Poslaním Ligy proti reumatizmu Klubu Motýlik je, od jeho počiatku, najmä vzájomná pomoc a poradenstvo pri rozličných problémoch a ťažkých životných situáciách, v ktorých sa pacienti s touto chorobou ocitnú. Vaše finančné prostriedky umožnia rozvoj činností nášho klubu a významne tak prispejú k šíreniu verejného povedomia o tejto zriedkavej chorobe.

Z  asignovanej dane pripravíme našim členom vzdelávacie prednášky, prispejeme im finančne na podporu zdravia a zúčastníme sa na medzinárodnej konferencii LUPUS EUROPE.
Všetko, čo robíme pre našich členov, robíme s pomocou ľudí, ktorí nás podporujú svojím podielom z asignovanej dane.

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik je nezisková organizácia, ktorá je prevádzkovaná len z dobrovoľných darov.

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik:
Názov: Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik
Adresa: Slatinská 8, 821 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420014
Číslo účtu: 3047315556/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
IBAN: SK44 0200 0000 0030 4731 5556   BIC / Swift: SUBASKBX

Ak sa rozhodnete nás podporiť, uvítame, ak nám dáte vedieť, aby sme Vás mohli zaradiť do zoznamu našich sympatizantov a podporovateľov.

Stiahnite si tlačivo tu

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.2.2022 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
31.03.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

30.04.2022 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.