Vážené dámy a páni,

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o podporu činnosti nášho Klubu Motýlik formou poskytnutia 1%, 2%, 3%  z Vašej asignovanej dane.

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik už 15 rokov pomáha pacientom s lupusom a príbuznými chorobami zo skupiny systémových autoimunitných ochorení.

Usilujeme sa zvýšiť povedomie o tomto zriedkavom ochorení, rozširovať svoju členskú základňu, propagovať združenie, rozvíjať aktivity súvisiace s rozvojom združenia, či nadväzovať kontakty a spoluprácu so združeniami na Slovensku ale aj v zahraničí.

Členovia Klubu Motýlik trpia na ťažkú, nevyliečiteľnú autoimunitnú chorobu – systémový lupus erythematosus (SLE). Lupus môže postihnúť svojou deštrukčnou silou všetky orgány v tele a niekedy sa prejavuje aj postihnutím pokožky rôznymi zápalmi, veľmi často na tvári v podobe začervenania v tvare motýľa.

Poslaním Ligy proti reumatizmu Klubu Motýlik je, od jeho počiatku, najmä vzájomná pomoc a poradenstvo pri rozličných problémoch a ťažkých životných situáciách, v ktorých sa pacienti s touto chorobou ocitnú. Vaše finančné prostriedky umožnia rozvoj činností nášho klubu a významne tak prispejú k šíreniu verejného povedomia o tejto zriedkavej chorobe.

Z asignovanej dane pripravíme našim členom vzdelávacie prednášky, prispejeme im finančne na podporu zdravia a zúčastníme sa na medzinárodnej konferencii LUPUS EUROPE.

Všetko, čo robíme pre našich členov, robíme s pomocou ľudí, ktorí nás podporujú svojím podielom z asignovanej dane.

Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik je nezisková organizácia, ktorá je prevádzkovaná len z dobrovoľných darov.

Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik nájdete na stránke Notárskej komory SR v zozname príjemcov registrovaných v roku 2020 – tu.

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik:
Názov: Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik
Adresa: Slatinská 8, 821 07  Bratislava – Vrakuňa
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420014
Číslo účtu: 3047315556/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
IBAN: SK44 0200 0000 0030 4731 5556         BIC/Swift: SUBASKBX

Ak sa rozhodnete nás podporiť, uvítame, ak nám poskytnete o tom informáciu, aby sme Vás mohli zaradiť do zoznamu našich sympatizantov a podporovateľov.

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.