Dovoľte, aby sme Vás a všetkých členov nášho združenia prostredníctvom tejto stránky poprosili o ľubovoľný príspevok pre náš klub. Vďaka Vašim darom budeme môcť pripravovať rôzne aktivity a zúčastňovať sa na vhodných vzdelávavích programoch.

Ak sa rozhodnete nás podporiť, svoje príspevky môžete poslať na základe nasledujúcich údajov:

Základné údaje občianskeho združenia Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik:
Názov: Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik
Adresa: Slatinská 8, 82107 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 318221420014

Číslo účtu: 3047315556/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
IBAN: SK4402000000003047315556

Všetkým ďakujeme!