Tento odkaz vás priamo zavedie na stránku Sociálnej poisťovne, do časti Invalidný dôchodok.

Nájdete tam informácie o podmienkach nároku, uplatnenia nároku, posúdenie zdravotného stavu, a pod.