Napriek útlmu, príkazom a zákazom Klub Motýlik nestagnoval ani v tejto komplikovanej dobe.

Paličkovanie je u nás už samozrejmosťou. Keďže Klub Motýlik má celoslovenskú pôsobnosť, nemôžeme sa vybrať na spoločnú prechádzku ako väčšina miestnych pobočiek LRPe SR. Chodíme individuálne, kroky nám pribúdajú a pribúdajú nám aj walkerky a walkeri. Aktuálne sa nám podarilo získať pre projekt Pohnime sa s reumou! i priateľky z našej joga skupiny v Bratislave. Aj vďaka tejto skupine pravidelne každý pondelok nahadzujeme do formulára nové kroky.

V auguste sa naše členky zúčastnili ozajstných pretekov NW/5 km – Vrakunský beh 2021. A veru za svoje výsledky sa nemusia hanbiť ani napriek svojim obmedzeniam.

September bol pre nás obzvlášť úspešný –  stretnutie členov a sympatizantov Klubu Motýlik sme zorganizovali na Štrbskom Plese, kde sme mali tento rok aj rekondičný pobyt. Na stretnutí sme sa vzdelávali, aj sme si dobre podebatovali. Vždy nás nesmierne teší, keď medzi nás príde niekto nový. A veru prišlo ich dosť.

Rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách bol tento rok mimoriadne zaujímavý. Prechádzky s NW paličkami boli aj literárnymi prechádzkami – Inga, naša členka, si pre nás pripravila sériu prednášok na tému Po tatranských stopách významných slovenských a českých spisovateľov. Prechádzky nadobudli úplne iný rozmer…  A čo všetko sme sa dozvedeli!