Dňa 25. mája 2023 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch zasadačky v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi uskutočnilo pilotné stretnutie pacientov s reumatologickými ochoreniami a verejnosti s členkami Ligy proti reumatizmu – Klubu Motýlik. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, sa prítomní oboznámili so štruktúrou a základným poslaním LPRe SR. Dozvedeli sa, že jej pobočke, ktorá sa nachádza v neďalekom Poprade je najstaršou miestnou pobočkou, keďže vznikla ako prvá na Slovensku.

Prednášajúca Janka Francúzová okrem iného v stručnosti priblížila základné informácie o zriedkavom ochorením systémový lupus erythematosus.

V diskusii rezonovali predovšetkým témy zdravého životného štýlu, počnúc stravovaním, pohybom, psychickou pohodou a končiac dostatkom oddychu a spánku. Pri odchode záujemcovia dostali aj propagačné materiály mapujúce nielen činnosť LPRe SR ale aj životné príbehy pacientov.

V prípade záujmu viac informácií nájdete na týchto webových stránkach: www.mojareuma.sk, www.reumatikpoprad.sk, www.klubmotylik.sk.

Zdroj: citované Starovešťan, Júl 2023, str. 8