Lupus u mužov je zriedkavejší, ale jeho priebeh je podobný ako u žien, podobné je i percentuálne zastúpenie pacientov s postihnutím obličiek, vyrážkami, a pod. Napriek tomu je hormonálny vplyv na vznik lupus veľmi pravdepodobný.

U žien sa lupus vyskytuje 9x častejšie ako u mužov, ale u detí maldších ako 12 rokov je tento pomer zmenený: na jedného chlapca s lupusom pripadajú tri dievčatá. U 60-ročných ľudí sa pomer žien a mužov opäť vráti k pomeru v detskom veku, teda cca 3:1. U vekovej skupine od polovice dvadsiatky do polovice tridsiatky je však pomer žien k mužom viac ako 10:1.

 

Príčiny lupusu u mužov

Zriedkavo môže choroba vzniknúť u mužov s rodinným výskytom lupusu. U iných sa prvé príznaky vyskytli po extrémnom slnení. U niektorých mužov prepukla choroba po užívaní niektorých liekov. V takýchto prípadoch je ťažké odlíšiť, či je choroba u týchto pacientov „skutočným“ lupusom alebo lupusom „vyvolaným liekmi“.

 

Liečba

Lupus sa u mužov lieči úplne rovnako ako u žien. V liečbe lupusu sa podávanie pohlavných hormonóv nevyužíva.

 

Prejavy lupusu typické pre mužov

Podľa niektorých štúdií sa u mužov s lupusom v porovnaní so ženami častejšie vyskytuje zápal pohrudnice, chronický kožný lupus, postihnutie obličiek, nervového systému (epilepsia, polyneuropatia) a zápal ciev.

 

Sexuálne funkcie

Schopnosť mužov s lupusom počať dieťa nie je znížená. Muži s lupusom majú sexuálny život rovnaký ako iní muži. Celková slabosť, bolesti pohybového aparátu, orgánové postihnutie a stavy depresie sa však môžu negatívne prejaviť na ich sexuálnej aktivite. Je potrebné si uvedomiť, že aj problémy v intímnej oblasti sa dajú riešiť a nie je žiadna hanba obrátiť sa na odborníka.

Liečba cyklofosfamidom môže znižovať alebo zastavovať tvorbu spermií v semenníkoch. Táto porucha môže byť prechodná alebo trvalá. U mužských pacientov pred pubertou sa funkcie semenníkov upravujú skôr ako u dospelých. Muži s lupusom si musia byť vedomí, že ak užívajú cyklofosfamid, metotrexát a/alebo mykofenolát, nemali byť počať dieťa. Rovnako ako ženy svoje plány počať dieťa skonzultujte s lekárom.

 

Zdroj: Môj zivot s lupusom, J. Lukáč; Čo by sme mali vedieť o lupuse, G. Hughes