Zhrnutie činnosti v roku 2012:

  1. Šírenie informácií o kolagenóznych ochoreniach pre záujemcov najmä prostredníctvom webu a nábor nových členiek/členov do LPRe – KM
  2. Registrácia IČO na štatistickom úrade v zmysle žiadosti LPRe – KM v centrále LPRe SR z apríla 2012. Zriadenie bankového účtu LPRe – KM
  3. Návštevy kultúrnych podujatí členkami LPRe – KM 2x za rok .
  4. Účasť na behu reumatikov v Bratislave v októbri 2012
  5. Vydanie publikácie „Systémový lupus“ s podporou grantu – v r. 2013 zabezpečíme distribúciu publikácie
  6. Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok.