V Klube Motýlik sme v októbri, mesiaci zvyšovania povedomia o lupuse, zintenzívnili naše vzdelávacie aktivity. Po vlaňajších skúsenostiach sme zaradili aj tento rok zaujímavé prednášky v cykle našich webinárov O LUPUSE INAK.

Ako prvá nesmela chýbať téma – pohyb – nordic walking – pozitíva pohybovej aktivity.

Účastníci webinára si mohli vypočuť hneď dve prednášky. Prvú nám pripravila Peťka.

Tu sme sa mohli oboznámiť s nordic walkingom v praxi. Zrozumiteľne nám bolo vysvetlené, aký je rozdiel medzi turistickou chôdzou a nordic walkingom, ako správne držať paličky, aký máme mať postoj a v neposlednom rade aj ako správne s paličkami chodiť.

Druhá prednáška, ktorou autorkou bola Janka, bola zameraná na zdravotné benefity pri pohybových aktivitách pri lupuse. Pohybom môžeme získať veľa, od krátkodobých, strednodobých až po dlhodobé zisky. A to potrebujeme. Pohybom si zlepšujeme nielen telo, ale aj náš mozog. Janka sa zamerala na rôzne telesné aktivity, vyzdvihla samozrejme aj výhody nordic walkingu. Na walkovanie nepotrebujete nič, len paličky, dobrú náladu a svoj cieľ. Bola to dobrá motivácia aj pre tých, ktorí ešte walkovaniu nepodľahli.

V októbri sme do nášho cyklu O LUPUSE INAK pozvali aj pani MUDr. Kristínu Brázdilovú, PhD. Téma prednášky „Prejavy lupusu“ poskytovala nespočetné množstvo otáznikov. Vieme z vlastných skúseností, že lupus ovplyvňuje celé naše telo, všetky jeho systémy a niekedy sme sami zmätení, čo je lupus a čo nie. Záznam z tohto webinára nájdete tu.

Šírenie povedomia o lupuse a neustále vzdelávanie našich členov je našim cieľom. Preto budú vzdelávacie prednášky pokračovať aj naďalej. Sledujte našu FB stánku Lupus Klub Motýlik, všetko sa dozviete včas.

pzq

Prezentácia MUDr. Kristína Brázdilová, PhD – Prejavy lupusu
Moderovaná diskusia s J. Francúzovou a MUDr. K. Brázdilovou