Presná príčina lupusu nie je známa. Pri jeho vzniku zohráva určitú úlohu genetická predispozícia. Existujú napríklad rodiny, kde týmto ochorením trpí matka aj dcéra. Napriek roky trvajúcemu výskumu sa doteraz nepodarilo identifikovať žiadny vírus ani infekciu, ktoré by mohli spôsobiť lupus. Na rozvoj choroby nemá vplyv ani životné prostredie. Nech je už spúšťací mechanizmus akýkoľvek, základnou príčinou pri lupuse sú zmeny v imunitnom systéme. Normálny imunitný systém produkuje protilátky proti cudzorodým látkam – antigénom, napr. baktériám. Pri lupuse sa vo zvýšenej miere vytvárajú protilátky, ale pre vznik choroby je rozhodujúce, že sú namierené proti bielkovinám vlastných bunkových jadier a iným zložkám buniek tela.

Predpokladá sa, že na vzniku choroby sa podieľajú viaceré faktory:

1. faktory vnútorné – dané samotným organizmom:

  1. je to genetická predispozícia – t.j. vrodená náchylnosť na vznik takejto poruchy imunity (nie je to však priama dedičnosť),
  2. vplyvy hormonálne (častejší výskyt choroby je u žien čiastočne podmienený hladinami pohlavných hormónov),

2. faktory vonkajšieho prostredia:

  • slnečné (ultrafialové) žiarenie, chemikálie, lieky, infekcie (predovšetkým vírusové, ale i baktériové).

Odborné informácie spracované podľa: Dr. Graham Hughes – Čo by sme mali vedieť o lupuse, 1996, Veľká Británia a Doc. MUDr. J. Lukáč, PhD. – Lupus a čo s ním súvisí, 2013, Piešťany