Ak ste sa po prečítaní našej stránky rozhodli stať našim členom, prosím, vyplňte elektronickú prihlášku.

Prihlášku môžete vyplniť tu: http://prihlaska.mojareuma.sk. Z možností „Registrovať sa do“ vyberte „za člena Klubu Motýlik“.

Ďakujeme!