Ak ste sa po prečítaní našej stránky rozhodli stať našim členom, prosím, vyplňte prihlášku a zašlite na uvedenú adresu.

Prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky na: http://prihlaska.mojareuma.sk. Z možností „Registrovať sa do“ vyberte „za člena Klubu Motýlik“.

Ďakujeme!