Vo väčšine prípadov je rozvoj lupusu pozvoľný. U pacientov sa jeden alebo niekoľko príznakov súčasne vyskytuje niekoľko mesiacov až rokov predtým, ako lupus naplno prepukne.

Prvé príznaky môžu byť rozmanité: najčastejšie to býva slabosť, únava, malátnosť, znížená výkonnosť, bolesti kĺbov, svalov, šliach, zvýšená teplota, nechutenstvo, opúchanie kĺbov, alergia na slnečné žiarenie, padanie vlasov, kožné vyrážky, červené fľaky na tvári, trupe alebo na končatinách.

Lupus však môže prepuknúť ako náhla, prudko prebiehajúca (akútna) choroba s výskytom viacerých príznakov naraz.

Treba poznamenať, že uvedené príznaky sa nevyskytujú len pri lupuse, môžu sa vyskytovať aj pri iných chorobách. Takisto možno povedať, že u každého pacienta sú príznaky a priebeh lupusu iné.

Celkové príznaky
Takmer všetci pacienti s lupusom trpia celkovou slabosťou, únavou, malátnosťou, zníženou výkonnosťou, ktorá neustupuje ani po spánku alebo odpočinku. K tomu sa často pridáva nechutenstvo a úbytok hmotnosti.

Únava môže mať kolísavú tendenciu: sú dni keď sa pacienti s lupusom cítia zdraví, ale v ďalších dňoch musia odpočívať a nie sú schopní bežných aktivít denného života.

Teploty
Väčšina pacientov máva z času na čas mierne zvýšenú teplotu. U niektorých môže byť tento symptóm dlho jediným varovným príznakom ochorenia. Na druhej strane v prípade vysokých teplôt, pri prudkom priebehu lupusu s orgánovým postihnutím, bývajú sprevádzané zimnicou.

Bolesť kĺbov a zápaly šliach
Bolesť kĺbov a svalov je často prvým príznakom lupusu. Bolesť obyčajne zasiahne kĺby oboch strán tela súčasne a majú ich takmer všetci pacienti. Opuch kĺbov býva zvyčajne prechodný – trvá asi 2 až 3 dni. Najčastejšie sú postihnuté prsty, hánky, zápästia a kolená. Kĺby môžu vyzerať ako pri zápale a byť horúce na dotyk. No na rozdiel od iného autoimunitného ochorenia – reumatoidnej artritídy, lupus obyčajne nespôsobuje trvalé poškodenie kĺbov.

Okrem zápalov kĺbov sa niekedy vyskytujú aj zápaly šliach (tendinitídy) a šľachových pošiev (tzv. tendovaginitídy). Časté sú opuchy na prstoch rúk a na zápästiach. Tieto zápaly tiež trvajú zvyčajne 2 až 3 dni. Opakované zápaly šliach môžu spôsobiť deformity na prstoch rúk: prsty rúk sú napr. vybočené do strany alebo prehnuté z chrbtovej strany ruky, kĺby na rukách môžu byť zhrubnuté.

Kožné prejavy
Motýľovitý erytém (začervenanie) sa považuje za typický pre lupus. Je to začervenanie na oboch stranách líca, ktoré prechádza nosom. Treba si však uvedomiť, že takéto typické zmeny má menej ako polovica chorých s lupusom. Viac o kožných prejavoch sa dočítate v časti Formy lupusu.

Padanie vlasov
Väčšina pacientov sama spozoruje nadmerné vypadávanie vlasov a ich zmenenú kvalitu. Tento príznak sa vyskytuje najmä pri aktívnom nedostatočne liečenom lupuse. Po potlačení aktivity vlasy väčšinou znova narastú. Nadmerné vypadávanie vlasov môže byť spôsobené aj niektorými liekmi.

Raynaudov syndróm
Raynaudov syndróm je považovaný za poruchu ciev, ktorá sa prejavuje zbelením, zmodrením a následne sčervenaním prstov rúk a nôh v chlade. Je spôsobený zvýšenou precitlivenosťou ciev na chlad. Cievy reagujú na chlad neprimeraným stiahnutím – zúžením priesvitu ciev.

Raynaudov syndróm je síce častým sprievodným ochorením lupusu, no môže sa objaviť aj samostatne alebo i ako súčasť úplne iného ochorenia.

Postihnutie obličiek
Rozoznáva sa 6 typov lupusového zápalu obličiek. Rozlíšenie obličkového zápalu sa stanovuje mikroskopickým vyšetrením vzorky obličky (biopsia). Toto vyšetrenie sa vykonáva bioptickou ihlou. Niektoré typy lupusového zápalu sú závažné, iné majú priaznivú progrnózu. Podľa typu zápalu a jeho závažnosti sa vyberá aj zodpovedajúca liečba.

Pravidelným nálezom pri zápale obličiek je vysoký krvný tlak, laboratórne v krvi býva znížené množstvo bielkovín, chudokrvnosť a zvýšenie cholesterolu. Ak zápal poškodí obličkové funkcie, v krvi sa zisťuje zvýšenie dusíkatých látok, ktoré sa vylučujú obličkami; nazývajú sa urea a kreatinín.

Postihnutie pľúc
Zhruba u polovici pacientov s lupusom sa vyskytuje zápal pohrudnice, t.j. blany, ktorá obaľuje pľúca. Prejavuje sa kašľom, teplotou a dýchavičnosťou. Typické sú pichavé bolesti na hrudníku pri kašli, kýchaní, hlbokom vdychu a prudkých pohyboch.

Pri zápale pľúc je dôležité odlíšiť, či je zápal vyvolaný lupusom alebo pridruženou infekciou.

Postihnutie srdca
Najčastejší je zápal osrdcovníka (perikarditída), pri ktorom sa v osrdcovníku môže tvoriť aj zápalová tekutina. Prejavuje sa pichavými bolesťami na hrudi pri dýchaní, teplotou, búšením srdca a dýchavičnosťou.

Odborné informácie spracované podľa: Doc. MUDr. J. Lukáč, PhD. – Lupus a čo s ním súvisí, 2013, Piešťany