Práve minulý týždeň sa členka nášho klubu zúčastnila rekondično-integračného pobytu (nielen) pre deti s reumatickým ochorením. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že išlo o normálny detský tábor, boli pripravené rôzne aktivity – či športové, či kreatívne, mali rezervovaný bazén a mohli absolvovať prehliadku Piešťan vláčikom a/alebo loďou. Čo si však mnohí možno neuvedomujú, aké bezprostredné, hravé, veselé, nezatrpknuté a krásne sú deti s reumatizmom. Akí sú ich rodičia úžasní v tom, ako sa o nich starajú, koľko lásky im prejavujú a aký pocit bezpečia sa ich deťom dostáva. Tento pobyt vôbec nebol silený. Každý robil len to, o čo mal záujem alebo čo mu zdravotný stav dovoľoval. Každý večer sa účastníci usadili pri jednom veľkom stole (alebo na terase) a trávili ho spolu buď rozhovormi alebo hrami (väčšinou hrami). Každý deň prišli dievčatá z jednej univerzity, aby s každým účastníkom individuálne cvičili. Každý deň si koordinátorka dňa pripravila nejakú zaujímavú aktivitu, aby bol ten ktorý deň spestrený ešte o niečo viac. Napriek veľmi horúcemu počasiu v prvých dňoch pobytu, kedy najlepším priateľom bol bazén, to bol neuveriteľný zážitok a odporúčame ho každému, kto si potrebuje oddýchnuť a načerpať nových síl. Práve s ľuďmi ako sme my naberieme odvahy a nového odhodlania do ďalších dní.

-qp-