10. máj bol vyhlásený za Svetový deň lupusu v roku 2004, keď sa medzinárodný výbor reprezentujúci organizácie združujúce pacientov s lupusom z 13 rôznych krajín stretol v anglickom Eatone. Toto vyhlásenie je výzva pre vlády sveta, aby finančne podporili výskum v lupuse, šírili o ňom povedomie a zlepšovali služby pre pacientov.

Toto vyhlásenie zároveň odzrkadľuje problémy, ktorým ľudia s lupusom musia dennodenne čeliť. Toto vyhlásenie je jednotným „hlasom“ všetkých jednotlivcov ovplyvených týmto ochorením.

Vyhlásenie o Svetovom dni lupusu

Lupus je autoimunitné ochorenie , ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie tkanív a orgánov tela , v niektorých prípadoch aj smrť.

Viac ako päť miliónov ľudí na celom svete trpí ničivými účinkami tohto ochorenia a každý rok je vyše 100 000 mladých žien, mužov a detí novodiagnostikovaných, veľká väčšina z nich sú ženy v produktívnom veku.

Výskum v lupuse a tým nájdenie účinnejšej liečby je nedostatočne financované v porovnaní s financovaním výskumov ochorení porovnateľnej veľkosti a závažnosti.

Mnoho lekárov nepozná príznaky a dôsledky, ktoré lupus vyvoláva. Mnoho pacientov tprí roky, kým sú spravne diagnostikovaní a  začnú správnu liečbu.

Existuje potreba vzdelávať a podporovať jednotlivcov, postihnutých lupusom a ich rodiny.

Je nevyhnutné zvýšiť povedomie v komunitách po celom svete o vplyve lupusu na život jednotlivcov;

10. máj je venovaný Svetovému dňu lupusu. V tento deň zvyšujú organizácie združujúce pacientov s lupusom po celom svete povedomie vo verejnom aj súkromnom sektore, žiadajú o financovanie výskumu v lupuse, snažia sa dosiahnuť cielené vzdelávacie programy pre zdravotníkov, pacientov a verejnosť a o celosvetové uznanie lupusu ako význámného problému verejného zdravia.