V Európe vzniká nová iniciatíva. Myšlienka vôbec nie je nová, no konečne sa našli ľudia, ktorí ju rozvíjajú a aktivizujú. V mnohých európskych krajinách majú mladí ľudia s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami (RMO) svoje potreby, ktoré nie sú spĺňané. Cítia sa osamotení a nepochopení. Zmeniť túto situáciu môžu skupiny mladých ľudí, ktorí budú aktívne bojovať za zlepšenie podmienok v oblasti zdravia, vzdelávania, bývania, sociálneho života a práce.

YoungPARE je organizácia mladých ľudí (tvarujúca sa pod EULAR a PARE), ktorá sa objavila na európskom poli v roku 2013 s prieskumom o tom, ako sú mladí ľudia organizovaní v rôznych európskych krajinách a o ich potrebách, prekážkach, preferenciách a prioritách. Tento projekt bol preložený do 17 jazykov a rozoslaný snáď do každej organizácie v Európe. Výsledky prieskumu budú slúžiť na vytvorenie cielených programov, aktivít a sietí pre mladých ľudí s RMO, ktoré by im pomohli zlepšiť kvalitu života.

Prvé strategické stretnutie sa konalo 9. – 11. októbra v Talline, Estónsko. Cieľom tohto stretnutia bolo zhromaždiť čo najviac aktívnych mladých ľudí, aby si vymenili svoje skúsenosti a podelili sa o svoje problémy v oblasti organizácie mladých ľudí. Výsledkom stretnutia bude navrhnutie „akčného plánu“, t.j. ako zamerať svoje aktivity na konkrétnu cieľovú skupinu, aké aktivity cieľovú skupinu zaujímajú, kontinuálna aktivita združenia, apod. O výsledkoch stretnutia Vás ešte budeme informovať. Ak by ste však chceli pomôcť tejto iniciatíve, neváhajte nás kontaktovať!

-qb-