My, členky Ligy proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR), postihnuté chorobou Lupus erythematosus (LE) zakladáme v rámci LPR SR

KLUB MOTÝLIK,

aby sme si navzájom pomáhali, vymieňali skúsenosti so zvládnutím nášho ochorenia a všetky dostupné informácie o LE, aby sme sa povzbudzovali pri prekonávaní zdravotných ťažkostí, ktoré nám choroba prináša, aby sme v rámci našich možností pomáhali vysvetľovať, chápať a niesť problémy spojené s lupusom aj našim najbližším, príbuzným, priateľom a známym.

Členky Klubu Motýlik sa zaväzujú, že budú rešpektovať všetky povinnosti, vyplývajúce z členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku.

Členky Klubu Motýlik sa zároveň zaväzujú, že budú zachovávať pri kontakte s verejnosťou diskrétnosť vo vzťahu k ostatným členkám a členom LPRe SR postihnutých lupusom, a preto pri komunikácii s inými ľuďmi budú používať iba ich krstné mená. Kto si výslovne bude želať vystúpiť z anonymity, môže sa prezentovať svojím plným menom.

Členstvo v Klube Motýlik je otvorené pre všetkých záujemcov spomedzi členiek a členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

 

Zakladajúce členky
Piešťany 15. apríla 2004