Systémový lupus erytematózus/erytematódes, známy ako lupus alebo svojou skratkou SLE, je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré má veľmi rozmanité prejavy. Ochorenie môže postihnúť kožu, kĺby, a mnohokrát aj vnútorné orgány, ako obličky, pľúca, srdce alebo mozog. U každého pacienta sa ochorenie prejavuje inak.

Liečba ochorenia

Priebeh ochorenia

Diagnostika

Príznaky ochorenia

Príčiny vzniku ochorenia

Formy lupusu