Diagnostikovať správne lupus môže byť veľmi komplikované. Keďže môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela a mnohé príznaky sú typické aj pre iné ochorenia, určenie diagnózy si obyčajne vyžaduje dlhší čas a individuálny prístup ku každému pacientovi. Mnohí ľudia ním môžu trpieť celé roky, kým sa u nich prejavia viditeľné príznaky.

Na odhalenie lupusu neexistuje žiadny test, no v krvi môžu byť prítomné proteíny a protilátky typické pre lupus, preto sa pri diagnostike vykonávajú rôzne určité vyšetrenia. Obyčajne sa sleduje sedimentácia červených krviniek (FW), C-reaktívny proteín (CRP), krvný obraz, kde sa stanovuje počet jednotlivých druhov krvných buniek, ukazovatele zrážanlivosti, biochemické a imunologické vyšetrenie krvi a vyšetrenie moču. funkcia obličiek. Niekedy môže pri určení diagnózy pomôcť aj biopsia tkaniva a zobrazovacie metódy.

Pri diagnostike lupusu sa hodnotia viaceré kritériá. Ide o zostavu 11 kritérií (8 klinických a 3 laboratórnych).

Pokiaľ sa u pacienta vyskytujú aspoň 4 z nasledujúcich 11 príznakov, ochorenie je klasifikované ako systémový lupus:

 • Začervenanie – vyrážka v tvare motýľa na lícach (sa vyskytuje u 40% pacientov. Je znakom aktívnej choroby a zvyčajne zmizne po potlačení choroby. Vyrážka môže mať rôznu podobu. Od svetloružového začervenania až po vyrážku s drobnými rankami).
 • Diskoidná vyrážka na tvári, krku, vo vlasovej časti hlavy a iných miestach kože alebo pažiach (začervenanie mení svoj tvar, je často pokryté šupinami, po vyhojení vyrážky môžu zostať jazvy).
 • Fotosenzitivita – kožné vyrážky, ktoré vznikli ako dôsledok pôsobenia ultrafialového žiarenia, napríklad po pobyte na slnku (postihuje 50 – 70 % pacientov, prejavuje sa svrbivými pupencami, koprivkou, alebo začervenaním pokožky.
 • Ranky (vredy) v ústach a na nose, často i bolestivé
 • Zápal, opuch kĺbov, stuhnutosť, bolesť zasahujúca súčasne dva alebo viac kĺbov (zápal býva prechodný, bolesti kĺbov často migrujú a postihujú rôzne kĺby a svaly. Tieto chorobné príznaky postihujú až 80 % pacientov.
 • Zápal membrány blany okolo pľúc – pohrudnice (pleuritída) sa prejavuje bolesťami na boku hrudníka, pri nadýchnutí, kašli, prudkých pohyboch, alebo srdca (perikarditída). (Často je súčasťou zápalu výpotok, tekutina v pohrudnej dutine, alebo v osrdcovníkovej dutine.
 • Abnormálne výsledky vyšetrenia moču, napríklad zvýšený podiel bielkovín alebo prítomnosť červených krviniek v moči je príznakom postihnutie obličiek. Prítomnosť valcov, čo je zhluk červených krviniek a bielkovín zlepených v obličkových kanálikoch nasvedčuje zápalu obličiek. Zápal obličiek postihuje 50 % pacientov s lupusom.
 • Problémy nervového systému, ako sú záchvaty či psychóza bez známej príčiny. Postihnutý môže byť mozog, nervy. Bolesti hlavy, kŕče môžu byť príznakom postihnutie nervového systému.
 • Krvné abnormality, ako napríklad pokles počtu červených krviniek (anémia), krvných doštičiek, či bielych krviniek. Nízky počet červených krviniek zapríčinený autoimunitou môže viesť k anémii. Leukopénia – zníženie počtu bielych krviniek sa vyskytuje u 70% pacientov. Nízka hladina bielych krviniek vedie k zníženej odolnosti organizmu a tým pádom zvýšenej náchylnosti na infekcie.
 • Laboratórne výsledky svedčiace o zvýšenej autoimunitnej aktivite – prítomné autoprotilátky proti dvojšpirálovej DNA alebo protilátky anti-Sm (špecifický test pre lupus, ale menej užitočný ako napr. anti-dsDNA, lebo sa pri SLE vyskytuje pomerne zriedkavo) alebo antifosfolipidové protilátky.
 • Pozitívny test na antinukleárne protilátky (test ANA). Tento test je síce citlivý, ale nie je špecifický len pre lupus. Je potrebné vykonať ďalšie špecifické testy, aby sa mohla choroba presnejšie definovať.

Odborné informácie spracované podľa: Dr. Graham Hughes – Čo by sme mali vedieť o lupuse, 1996, Veľká Británia a Doc. MUDr. J. Lukáč, PhD. – Lupus a čo s ním súvisí, 2013, Piešťany

 

Jeden komentár