V tejto časti Vás budeme pravidelne informovať o aktivitách OZ LPRe – KM. V archívnej časti si môžete prečítať, akým aktivitám sme sa venovali v minulosti. Dúfam, že sa Vám naša činnosť páči a stanete sa naším členom alebo nás podporíte.

Motivačno-vzdelávací kurz Piešťany

Príspevok pre zdravie

Správa z konferencie LUPUS EUROPE

Rekondično – integračný pobyt 2016

Svetový kongres o Lupuse vo Viedni

Rekondično-integračný pobyt v Piešťanoch

18. výročná konferencia EULAR PARE – 24. – 26.4. 2015 – Dublin, Írsko